Windykacja Należności i Długów - ICG International Consulting Group

18
paź

ICG nawiązało współpracę z Giełdą Wierzytelności Gospodarczych S.A., której celem jest usprawnienie obrotu wierzytelnościami gospodarczymi. W ramach kooperacji oferujemy Klientom bezpłatny wpis informacji o zobowiązaniach dłużnika na giełdę wierzytelności. Jest to dodatkowe narzędzie mobilizujące dłużników do spłaty zobowiązań a także dające możliwości sprzedaży długów.

Copyright © 2011 ICG

Live Chat