Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Co robić, kiedy pojawi się problem braku zapłaty?

ICGWarto wiedziećCo robić, kiedy pojawi się problem braku zapłaty?

Szybkie działania są połową sukcesu. Czas odgrywa tu decydująca rolę – im szybciej przypominamy się Klientowi o zaległej płatności, tym większe szanse, że zostanie ona spłacona bez konieczności podejmowania działań prawnych.

Gdy kontrahent zalega z płatnościami, pierwszym krokiem wierzyciela powinno być dążenie do polubownego załatwienia sporu, co pozwala uniknąć konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i podejmowania działań sądowych. Ponadto należy zabezpieczyć się przed ewentualnym przedawnieniem roszczeń.

Krok pierwszy. Prewencja, monitoring należności:

W wielu firmach nawet krótkie, kilkudniowe opóźnienie w płatnościach może powodować poważne zatory płatnicze. Kontakt telefoniczny z kontrahentem powinien mieć miejsce jeszcze przed upływem terminu płatności
(2-3 dni przed terminem zapłaty).
Oferujemy najtańszy i skuteczny sposób prewencji – pieczęć prewencyjną ICG.
Klienci ICG otrzymują pieczęć do bezpłatnego użytkowania przez okres 12 m-cy.

Krok drug. Wezwanie do zapłaty:

Po upływie wskazanego na fakturze terminu płatności należy wysłać pierwsze ponaglenie do dłużnika.
W wezwaniu należy podać numer, datę faktury oraz kwotę należności. Sugerujemy także wskazać konkretny termin, w którym wpłata winna być uregulowana np. 7 dni od daty otrzymania dokumentu oraz informację,
że brak wpłaty będzie skutkował odpowiednimi konsekwencjami np. skierowanie sprawy do windykacji, podjęcie postępowania sądowego, obciążenie dłużnika dodatkowymi kosztami – odsetkami i kosztami postępowania sądowego. Wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym.

Krok trzeci. Windykacja pozasądowa:

W sytuacji, gdy dłużnik nie reaguje na Twoje ponaglenia, sugerujemy jak najszybciej zaangażować profesjonalną firmę windykacyjną. Wstępne postępowanie windykacyjne to zwykle „miękkie” negocjacje polubowne, które gwarantując zachowanie pozytywnych relacji z kontrahentem jednocześnie przyczyniają się do zachowania płynności finansowej wierzyciela.
Wynagrodzenie za windykację prowadzoną przez ICG to prowizja płatna w przypadku skutecznej egzekucji wierzytelności – zapłata wynagrodzenia następuje więc za konkretny efekt pracy osiągnięty przez firmę windykacyjną.
Dokonując wyboru firmy windykacyjnej nie zawsze warto kierować się wyłącznie stawkami prowizyjnymi
– może okazać się bowiem, że zawstydzająco niska prowizja to efekt braku Klientów i skuteczności w działaniu.

Krok czwarty. Zabezpieczenie roszczenia:

W przypadku gdy polubowne działania nie przynoszą efektu warto zabezpieczyć swoje należności
(m.in. nie dopuszczając do ich przedawnienia) poprzez skierowanie pozwu do sądu czy zawarcie ugody.
Jeżeli nie jesteś biegły w obowiązujących procedurach prawnych i wymogach formalnych sugerujemy zrzucić ciężar związany z przygotowaniem pozwu, dokumentacji i nadzorowaniem całego postępowanie wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej.

Dlaczego nie do Kancelarii Prawnej? – Najpierw sprawdź warunki rozliczenia kosztów związanych z postępowaniem!

PAMIĘTAJ: zasądzone koszty i odsetki wraz z należnością główną podlegają zwrotowi przez dłużnika – w przypadku skutecznej egzekucji.

Zarówno w sprawach polskich jak i zagranicznych wszelkie formalności związane z prowadzeniem postępowania sądowego czy egzekucyjnego realizowane są przez prawników ICG – Klient jest jedynie informowany o postępach w sprawie.

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności