Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Czy mogę przekazać dane dłużnika do firmy windykacyjnej ? – co z RODO?

ICGAktualnościCzy mogę przekazać dane dłużnika do firmy windykacyjnej ? – co z RODO?

Drodzy Klienci ICG,

Coraz częściej trafia do nas zapytanie odnośnie możliwości przekazywania danych dłużnika do firmy windykacyjnej – w związku przepisami dot. RODO ?

Nie ma co ukrywać, bywa trudno odnaleźć się w gąszczu wytycznych, ostrzeżeń, licznych opracowań dot. RODO.

Wyjaśniamy zatem zwięźle, że na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO, każdy ma prawo przetwarzać dane osobowe, w tym JE PRZEKAZAĆ, jeżeli jest to niezbędne do ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów. Prawnie uzasadnionym interesem jest prawo wierzyciela do dochodzenia jego wierzytelności, w tym skorzystania z usług zewnętrznego podmiotu, który się tym profesjonalnie zajmuje.

Przetwarzanie danych osobowych przez wierzyciela na potrzeby przesłania dłużnikowi wezwania do zapłaty odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a podjęcie działań celem windykacji należności, w szczególności poprzez profesjonalnego pełnomocnika / firmy windykacyjnej, opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Klient przekazując firmie windykacyjnej dane osobowe dłużnika, nie ma żadnych obowiązków względem dłużnika, nie musi go o tym informować.

W razie dodatkowych wątpliwości/zapytań zapraszam do kontaktu.

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności