Windykacja Należności i Długów - ICG International Consulting Group

Jak przekazać zlecenie do windykacji ?

Windykacja należności z ICG to minimum formalności. Stawiamy na szybkość i skuteczność działania.

Zgłoszenie sprawy do ICG, weryfikacja dokumentów, sprawdzenie dłużnika,
działania polubowne – wszystko za ”0” zł.

Aby przekazać sprawę do windykacji, wystarczy przesłać do ICG (faxem,
e-mailem lub pocztą) kopię faktur lub zestawienie należności.

Nie wymagamy wypełniania żadnych formularzy, czy deklaracji!

Otrzymane dokumenty podlegają weryfikacji prawnej, a firma dłużnika jest sprawdzana w dostępnych bazach
i rejestrach. Taka weryfikacja jest BEZPŁATNA i nie zobowiązuje Klienta do zawarcia z nami umowy.

Zwykle w ciągu 24 godzin, Klient informowany jest o wynikach weryfikacji i możliwości nawiązania współpracy.

Copyright © 2011 ICG

Live Chat