Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Jak zabezpieczyć się przed nierzetelnym kontrahentem?

ICGWarto wiedziećJak zabezpieczyć się przed nierzetelnym kontrahentem?

Kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa w biznesie jest płynność finansowa przedsiębiorstwa. W tym celu konieczne jest odpowiednie zarządzanie swoimi wierzytelnościami.

Najprostsze rozwiązania bywają najbardziej skuteczne – by ustrzec się przed nieuczciwymi kontrahentami i przeterminowanymi należnościami (zatorami płatniczymi) pamiętaj aby:

Odpowiednio udokumentować zawartą transakcję.

Właściwa dokumentacja jest podstawowym narzędziem walki z nierzetelnymi partnerami. Pamiętaj, aby gromadzić wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie usługi lub zrealizowanie sprzedaży: zamówienia/oferty, umowy, faktury, dokumenty potwierdzające wydanie towaru, wykonanie usługi (WZ, CMR itp.).

Pomimo, iż obecne przepisy prawa nie wymagają aby kontrahent składał podpis na fakturze – sugerujemy, aby dokument ten, był każdorazowo akceptowany (podpisywany) przez Kontrahenta. Powyższe stanowi akceptację ceny oraz potwierdzenie zawarcia umowy. To zaś, w przypadku braku terminowej zapłaty, pozwoli na szybkie i sprawne odzyskanie Twoich pieniędzy.

W przypadku sprzedaży zagranicznej pamiętaj o zawarciu pisemnej umowy, opisującej prawa i obowiązki stron oraz cenę z tytułu wykonanej umowy. Zawsze zwracaj uwagę, czy umowa została podpisana przez upoważnione do tego osoby.

WAŻNE: w niektórych krajach brak kontraktu zdecydowanie zmniejsza szanse na dochodzenie roszczeń na drodze prawnej, a Klient może być nawet podejrzany o próbę „wyłudzenia” pieniędzy np. w krajach Federacji Rosyjskiej kontrakt jest podstawowym dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji i zobowiązania.

Sprawdzić kontrahenta.

Najpewniejszym narzędziem pozwalającym na sprawdzenie Klienta są raporty gospodarcze, w które warto zainwestować zwłaszcza, gdy zawieramy z nowym partnerem umowę na znaczne kwoty. Raport przedstawia zwykle informacje rejestrowe spółki, jej aktualną sytuację finansową i majątkową, powiązania gospodarcze itp. Badanie sytuacji majątkowej możliwe jest także na podstawie wywiadów terenowych, co często zapewnia dostarczenie informacji oficjalnie niedostępnych.

Jak najszybciej wdrożyć „plan awaryjny”.

Jeżeli kontrahent zwleka z zapłatą Twoich należności, należy możliwie szybko podjąć procedurę windykacyjną. Czas odgrywa tu decydująca rolę – im szybciej przypominamy się Klientowi o zaległej płatności, tym większe szanse, że zostanie ona spłacona bez konieczności podejmowania działań prawnych.

Pamiętaj, że każde roszczenie ulega przedawnieniu. W każdym kraju termin przedawnienia jest inny, czasami bardzo krótki – np. w zakresie usług transportowych – to zaledwie jeden rok.  Dopuszczając do przedawnienia należności zdecydowanie ograniczasz szanse na ich odzyskanie.

Celem uniknięcia problemów z nierzetelnymi kontrahentami zapraszamy do skorzystania z naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie windykacji i usług prawnych. Chętnie podpowiemy jak przygotować odpowiednią umowę z kontrahentem, sprawdzić jego wiarygodność, uniknąć zatorów płatniczych, a co najważniejsze odzyskać Twoje pieniądze.

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności