Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Jak zabezpieczyć się przed przedawnieniem roszczeń?

ICGWarto wiedziećJak zabezpieczyć się przed przedawnieniem roszczeń?

Powszednim problemem w kontaktach gospodarczych stało się nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Działania windykacyjne powinny być podejmowane możliwe szybko, aby zwiększyć szanse na odzyskanie należności zanim dłużnik straci płynność finansową lub dojdzie do przedawnienia roszczeń.

PAMIĘTAJ – zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli dopuścisz do przedawnienia należności, dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia poprzez podniesienie zarzutu przedawnienia, nawet gdy jego sytuacji finansowa pozwala na spłatę zadłużenia.

Istnieją narzędzia umożliwiające wierzycielowi przerwanie biegu przedawnienia roszczeń – wówczas po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo.

Sposobów na przerwanie przedawnienia jest kilka:

1. Podjęcie czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju np.

  • wniesienie pozwu
  • złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem
  • zgłoszenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego

Należy pamiętać, że przerwanie biegu przedawnienia przez czynność przed sądem nie następuje, jeśli z przepisów prawa procesowego wynika, że jest ona bezskuteczna (np. cofnięcie pozwu z powodu nieusunięcia braków formalnych).

2. Wszczęcie mediacji.

3. Uznanie roszczenia przez dłużnika – jeżeli dłużnik podpisze “oświadczenie o uznaniu długu” bieg przedawnienia zostaje przerwany, a dodatkowo w/w dokument umożliwia podjęcie ewentualnych działań sądowych w tańszym
i szybszym postępowaniu nakazowym.

W każdym kraju okres przedawnienia jest inny i określany prze lokalnie obowiązujące przepisy.
Skontaktuj się z nami – na podstawie wstępnej weryfikacji określimy możliwości prowadzenia działań windykacyjnych/prawnych w sprawie.

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności