Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Koszty windykacyjne po stronie dłużnika! – To już jest możliwe.

ICGAktualnościKoszty windykacyjne po stronie dłużnika! – To już jest możliwe.

Na mocy ustawy z dnia  08 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzyciel uzyskał prawo do obciążenia dłużnika kosztami poniesionymi z tytułu odzyskiwania należności. Ustawa ma zastosowanie do wszystkich wierzytelności powstałych po 28 kwietnia 2013 roku.

Powyższe oznacza, że istnieje możliwości CAŁKOWITEJ REKOMPENSATY poniesionych kosztów windykacji.  Ustawa szczegółowo definiuje do jakich wierzytelności ma zastosowanie i kto może dochodzić zwrotu kosztów. Generalnie w przypadku braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę (transakcje odpowiednio potwierdzone dokumentami) Wierzyciel będzie mógł obciążyć dłużnika poniesionymi kosztami windykacyjnymi.

Zgodnie z ustawą wierzyciel ma możliwość uzyskania od dłużnika:

  1. Zryczałtowanych kosztów w kwocie  40 EURO ( przeliczonych na złotówki wg. kursu średniego z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne).  W/w kwota przysługuje wierzycielowi jeśli dłużnik przekroczy ustalony termin zapłaty, niezależnie od rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów windykacji.
  2. Innych kosztów przewyższających równowartość 40 EURO – pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania ich faktycznego poniesienia przez wierzyciela (np. faktury prowizyjne z firmy windykacyjnej).

Odzyskiwanie należności jeszcze nigdy nie było tak tanie! Tym bardziej zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u naszych konsultantów na CZACIE ONLINE:

http://www.icg-group.com/ oraz pod numerem: 76 835 75 43

Link do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych :

http://szulikowski.blog.onet.pl/2013/04/29/nowa-ustawa-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych/

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności

Live Chat