Windykacja Należności i Długów - ICG International Consulting Group

Odszkodowania

Zostałeś poszkodowany?
Uzyskaj należne odszkodowanie już dziś!

  • Zostałeś poszkodowany w trakcie wypadku komunikacyjnego?
  • Uległeś wypadkowi podczas wykonywania pracy?
  • Jesteś ofiarą błędu medycznego?
  • Doznałeś straty bliskiej Ci osoby, w wyniku wypadku?

 

Zgłoś się do nas.

ICG zapewnia profesjonalną obsługę prawną, w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowań zarówno w Polsce jak i w Europie. Z pomocą profesjonalnego zespołu prawników, skorzystasz z przysługującego Ci prawa do dochodzenia należności z tytułu szkód majątkowych, utraconych korzyści, a także zadośćuczynienia, oraz zniszczenia majątku osobistego.

Zapewniamy bezpłatną analizę dostarczonego materiału dowodowego, na mocy której oceniamy szanse i wysokość możliwego roszczenia.

Podobnie jak w windykacji należności za pośrednictwem ICG, zapewniamy BRAK OPŁAT WSTĘPNYCH,
i honorarium płatne po wypłacie odszkodowania.

Pamiętaj – kto pyta nie błądzi.

Skontaktuj się z nami, i opisz swoją sprawę. Wykorzystaj swoje prawo do licznych świadczeń!

Copyright © 2011 ICG

Live Chat