Windykacja Należności i Długów - ICG International Consulting Group

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 RODO*, poniżej przedstawiamy informację związaną z przetwarzaniem przez ICG s.c. Monika Czapczyńska, Tomasz Czapczyński, Marek Kocwa udostępnionych przez Państwa, za pośrednictwem naszej strony internetowej, danych osobowych, w tym w związku z wykorzystaniem plików cookies, wypełnieniem formularza kontaktowego, zamówieniem newsletteru lub innego przekazania Państwa danych kontaktowych naszym przedstawicielom:

 1. Administratorem danych osobowych są Monika Czapczyńska, Tomasz Czapczyński oraz Marek Kocwa, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą „ICG” s.c. (dalej jako: „ICG”) z siedzibą
  w Głogowie ul. Gomółki 12, NIP: 6931977504, tel.: +48 76/831 38 80; e-mail:  info@icg-group.com
 2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. w ramach plików cookies – dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych; utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu;
  2. na podstawie twoje zgody (jeżeli została udzielona) – utrzymywania kontaktów handlowych, przedstawiania ofert, przesyłania treści marketingowych (marketing bezpośredni);
  3. dane klientów i kontrahentów – podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO), wykonania zawartych umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia prawnych obowiązków administratora, w tym w szczególności podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. w każdym przypadku – realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, wyłącznie jeżeli okaże się to niezbędne do ochrony praw lub dochodzenia roszczeń  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO); ochrony Pani/Pana/Państwa interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 3. Dane osobowe będą przekazywane, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanego wyżej celu przetwarzania, pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i doradcze. Przekazanie danych nastąpi na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania tajemnicy lub/i umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zobowiązującej do przetwarzania danych z zachowaniem wymagań RODO oraz Administratora.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do innych Państw Unii Europejskiej, jak również poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ze względu na siedzibę Pani/Pana/Państwa dłużnika, położenie sądu właściwego dla dochodzenia roszczeń od dłużnika lub położenie majątku dłużnika. Dane osobowe będą przekazywane w zakresie niezbędnym do wykonania, wskazanego wyżej, celu przetwarzania, w tym w szczególności w celu podjęcia czynności bezpośrednio zmierzających do wyegzekwowania Pani/Pana/Państwa roszczenia. ICG będzie Państwa informować o każdy przypadku przekazania danych osobowych, wskazując odbiorcę danych lub podmiot przetwarzający, jak również cel przekazania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. pliki cookies - 3 lat od ich pozyskania;
  2. dane uzyskane na podstawie zgody – do czasu jej odwołania;
  3. dane klientów i kontrahentów – przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, oraz przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, jednak nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego.
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Zgodnie z RODO Przysługuje Państwu praw do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia (sprostowania) swoich danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, wniesienie sprzeciwu lub żądanie usunięcia danych utrudni lub uniemożliwi realizację wskazanego wyżej celu przetwarzania.
 9. Administrator nie profiluje danych osobowych oraz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgoda na przekazywanie informacji handlowych

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie informacji handlowych, oświadczenie obejmuje zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Copyright © 2011 ICG

Live Chat