Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Przedawnienie należności w Niemczech

ICGWarto wiedziećPrzedawnienie należności w Niemczech

Niemcy od lat pozostają największym partnerem handlowym Polski.  Niestety aktualna sytuacja rynkowa doskwiera zarówno podmiotom w Polsce jak i w Niemczech i przyczynia się do coraz częstszych problemów z terminowym regulowaniem płatności za faktury.

W razie braku zapłaty, należy możliwe szybko podjąć negocjacje / windykację polubowną celem zawarcia porozumienia odnośnie rozliczenia zadłużenia.

Ważne aby pamiętać, że wierzyciel ma określony czas na dochodzenie swoich należności  – w każdym kraju lokalne przepisy definiują obowiązujące okresy przedawnienia roszczeń.

3 LATA –  to podstawowy okres przedawnienia roszczeń w Niemczech  (§ 195 niemieckiego kodeksu cywilnego) – dotyczy on między innymi  roszczeń o zapłatę należności powstałych z umowy sprzedaży.

Roszczenia z prawomocnego tytułu (np. wyrok, postanowienie lub nakaz egzekucyjny) przedawniają się po 30 latach,  roszczenia z umowy turystycznej – po  2 latach.

Ważne jest stwierdzenie kiedy termin przedawnienia rozpoczyna się.  Generalnie – jeżeli nie uzgodniono innego początku biegu terminu,  przedawnienie rozpoczyna się z końcem roku, w którym roszczenie powstało lub  Wierzyciel dowiedział się o okolicznościach uzasadniających roszczenie.

W każdej sprawie należy indywidualnie zweryfikować kwestię przedawnienia i uwzględnić przepisy szczegółowe.  W międzynarodowych umowach sprzedaży może mieć także  zastosowanie czteroletni termin przedawnienia  – według konwencji wiedeńskiej o kontraktach międzynarodowej sprzedaży towarów i konwencji nowojorskiej.

W razie wątpliwości zapraszamy do bezpłatnej konsultacji / weryfikacji sprawy.

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności