Windykacja Należności i Długów - ICG International Consulting Group

Windykacja Należności

Międzynarodowa windykacja należności bez opłat wstępnych.

Firma ICG – International Consulting Group została utworzona w celu świadczenia pomocy prawnej polskim
i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych i windykacji należności.

W związku z konsolidacją rynków światowych oraz pojawieniem się nowych możliwości inwestycyjnych na rynkach zjednoczonej Europy i związanych z tym kłopotach lub przestojach w płatnościach, oferujemy tani i szybki sposób odzyskania Państwa pieniędzy.

Obecnie na stałe działamy w 50 krajach za pośrednictwem 76 Kancelarii na świecie.
Aktywnie wzmacniamy swoją obecność na nowych rynkach.

Gwarantujemy:

  • brak opłat wstępnych – na poczet wynagrodzenia ICG
  • wynikowe wynagrodzenie ICG – płatne dopiero po skutecznej egzekucji
  • bezpłatną weryfikację prawną dokumentów sprawy
  • działania windykacyjne bezpośrednio w kraju siedziby dłużnika
  • pomoc prawną renomowanych Kancelarii na świecie

ICG oferuje całościowe postępowanie windykacyjne obejmujące działania polubowne, przedsądowe, sądowe
oraz egzekucyjne. Zapewniamy windykację globalną, międzynarodową na rynku Polskim, Europejskim
oraz Światowym. Wszelkie działania są prowadzone przez wyspecjalizowanych prawników w Polsce lub za granicą.

Copyright © 2011 ICG

Live Chat