Windykacja Należności i Długów - ICG International Consulting Group

Raporty Gospodarcze

Sprawdź wiarygodność Twojego Klienta, jego sytuację prawną i majątkową - to się opłaca.

Firma ICG proponuje Państwu profesjonalne Raporty Gospodarcze. Sporządzenie raportu handlowego pozwala precyzyjnie określić kondycję majątkową, sytuację prawną, powiązania oraz kontakty gospodarcze.

Raport handlowy (gospodarczy) jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem.
Jest sposobem na uzyskanie danych o standingu firmy. Zawiera informacje o stanie formalno-prawnym i finansowym badanej firmy, informacje o skali jej działalności oraz informacje o osobach ją reprezentujących.

Raport Gospodarczy jest sposobem na uzyskanie danych o rzeczywistej kondycji badanej firmy.

Raporty Handlowe są sporządzane zarówno o polskich, jak i zagranicznych podmiotach gospodarczych.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej – co jest szczególnie przydatne w przypadku badania osób fizycznych. Współpracujemy z detektywami oraz wywiadowcami, działającymi na terenie całej Polski i Europy.
Są to wysokiej klasy specjaliści z zakresu prawa i zarządzania wierzytelnościami – wielu z nich zdobyło praktyczne doświadczenie we wcześniejszej pracy w służbach mundurowych. Działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Informacje pozyskane w wyniku wywiadowni często przyczyniały się do zapewnienia naszym Klientom skutecznej egzekucji ich należności.
Copyright © 2011 ICG

Live Chat