Masz pytania? Zadzwoń: +48 76 835 75 43 lub 76 831 38 81

Language: Polish English German

Prawdziwe oblicze ETE – Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

ICGWarto wiedziećPrawdziwe oblicze ETE – Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

Jak odzyskać należność w przypadku, gdy dłużnik pochodzi z innego kraju?

Pomijając możliwość prowadzenia standardowego postępowania sądowego bezpośrednio w kraju siedziby dłużnika, wprowadzona w 2006 roku instytucja europejskiego tytułu egzekucyjnego (uregulowana w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r.) daje możliwość dochodzenia należności w oparciu o ETE we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Danii.

Oznacza to, że w przypadku gdy postępowanie przeciwko zagranicznemu dłużnikowi prowadzone było przed polskim sądem – po uzyskaniu orzeczenia sądowego (nakazu/wyroku) lub ugody sądowej, wierzyciel może zwrócić się do sądu o wydanie zaświadczenia ETE.

ETE czyli Europejski Tytuł Egzekucyjny ma zastosowanie dla roszczeń bezspornych. Tytuł ten stosuje się w sprawach cywilnych i handlowych, bez względu na charakter sądu lub trybunału.

Podstawowe warunki niezbędne dla uzyskania ETE:

  • bezsporność roszczenia, czyli brak złożenia zarzutów, sprzeciwu, apelacji
  • wymagalność roszczenia
  • prawidłowe doręczenie wszystkich dokumentów dłużnikowi

Generalnie ETE wprowadzone zostało celem ograniczenia formalności i czasu potrzebnego na podjęcie egzekucji komorniczej w kraju siedziby dłużnika – w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Nie zawsze jednak jest to możliwe np. gdy nie można zastosować przepisów o europejskim tytule wykonawczym, konieczne jest jeszcze złożenie wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczenia wydanego przez polski sąd w sądzie zagranicznym – a to już zwykle wiąże się z dodatkowymi opłatami np. sądowymi. Wówczas dopiero po uzyskaniu „zatwierdzenia” przez sąd zagraniczny możliwe jest podjęcie egzekucji komorniczej.

Zaświadczenie ETE obejmuje nie tylko kwotę roszczenia głównego, lecz również kwotę zasądzoną tytułem zwrotu kosztów procesu i odsetki.

Aby podjąć egzekucję na podstawie ETE – należy przedstawić oryginalne odpisy orzeczenia sądu i zaświadczenia ETE wraz z tłumaczeniem przysięgłym w/w dokumentów.

WAŻNE: Bazując na prawie 10-cio letnim doświadczeniu w działaniach prawnych na rynkach zagranicznych musimy zaznaczyć, że pomimo ujednolicenia przepisów, ETE jest różnie respektowane
w poszczególnych krajach UE.

Uwzględniając fakt, iż w niektórych sprawach mimo uzyskania ETE i tak konieczne jest podejmowanie postępowania uwierzytelniającego w sądzie zagranicznym, bardziej korzystne pod względem czasu i kosztów może okazać się prowadzenie działań prawnych – od razu bezpośrednio w kraju siedziby dłużnika.

Skutecznie i w bezpieczny, legalny sposób

odzyskujemy wierzytelności